Shortlink

Nakłucia stawów, lecznicze wstrzyknięcia dostawowe i przystawowe

Nakłucia stawów służą zarówno celom rozpoznawczym, jak i leczniczym, umożliwiają bowiem pobranie zawartości stawu do stosownych badań, a także wprowadzenie do jamy stawu odpowiednich leków lub też środków cieniujących dla diagnostyki radiologicznej(arthrographia). Powodzenie zabiegu zależy od przestrzegania wytycznych postępowania odnośnie do wyłączenia uczulenia, premedykacji, znieczulenia oraz zasad aseptyki omówionych przy blokadach. Continue reading

Shortlink

Gry edukacyjne online

Edukacyjna rola gier komputerowych jest niezaprzeczalna, a jednak nie dotyczy to wszystkich oferowanych na rynku produktów, a jedynie wybranej grupy specyficznych, przystosowanych do wieku gier tematycznych. Gry edukacyjne na portalach internetowych tworzą z reguły odrębny dział, a dodatkowo jeszcze mogą być sklasyfikowane na podstawie dziedziny wiedzy, do jakiej się odnoszą.

Zakres wiadomości w nich zawartych tez jest różny zależnie od tego, dla jakiej grupy graczy są one przeznaczone. Continue reading